Rust in Zijn – Doen wat je écht wilt

In de natuur gebeurt het soms. Je ziet een vlinder, een bloem en even wordt het stil. Ook in een gesprek kan het gebeuren. De kern wordt geraakt en even word je misschien droevig en blij tegelijk. Of je bent met iets bezig en je voelt het. De activiteit raakt je hart. Je komt in een stroom en het is alsof het plotseling helemaal vanzelf gaat. Vertrouwen is er en je ervaart een wonderlijk soort kracht.
Iedereen kent deze momenten of heeft ze gekend. Deze momenten uitbreiden in het gewone dagelijkse leven, daar gaat het om in deze opleiding. Leven met het gevoel in je bestemming te zijn, zo kun je het verlangen van deelnemers aan de Opleiding Zijnsoriëntatie ook omschrijven.
Leren om te rusten in wat er is. Ook in dat wat je liever niet wilt dat er is. Dat is de ene invalshoek. Leren zorgen dat er in je leven zoveel mogelijk gebeurt wat werkelijk goed is voor jou, vormt de tweede invalshoek. Daarbij is het belangrijk om contact te maken met je verlangen en met je innerlijke waarheid. Met wat je eigenlijk wilt in je leven. En om afscheid te nemen van dat waarmee je jezelf dwars zit. Daarvoor is behalve motivatie ook moed en doorzettingsvermogen nodig.
Hierdoor blijkt het mogelijk in contact te komen met een bijzondere dimensie. Er blijkt een wijsheid te zijn die verder gaat dan ons gewone denken. Er bestaat iets als fundamenteel vertrouwen. In plaats van belang bestaat er ook liefde, die werkelijk rust en plezier brengt. Vanuit die dimensie veranderen problemen in mogelijkheden om dieper tot de kern van het leven door te dringen.

Opzet Opleiding Zijnsoriëntatie

Door verschillende vormen van meditatie, visualisatie, lichaamswerk en allerlei praktijkoefeningen zul je in de Opleiding Zijnsoriëntatie deze fundamentele dimensie steeds sterker ervaren en steeds meer in je leven kunnen brengen. De oefeningen en technieken die we daartoe gebruiken, zijn eenvoudig en hebben in de praktijk hun effectiviteit bewezen. In een persoonlijk programma leer je deze oefeningen en technieken op jezelf toepassen en van daaruit in de dagelijkse praktijk van je leven aanwenden.
Persoonlijke beoefening verbetert de kwaliteit van de relatie met jezelf. Deze kwaliteit van de relatie met jezelf is bepalend voor je geluk en voor de kwaliteit van de relatie met anderen. Optimale zelfbegeleiding vormt daarom een belangrijke doelstelling van deze training. De dagelijkse, grotere of kleinere knelpunten worden hierdoor mogelijkheden tot zelfontwikkeling. Zij vormen daarmee stapstenen naar een vrijer en krachtiger bestaan.
Iedere trainingsdag krijg je oefeningen aangereikt die er opgericht zijn jezelf beter te begrijpen en jezelf beter te leren begeleiden. Hoe beter je jezelf kunt begeleiden, hoe beter je jezelf in een optimale geestelijke en spirituele conditie kunt brengen en kunt houden.
Op basis hiervan groeit je vermogen tot zelfleiderschap en ben je steeds beter in staat je leven op een voor jou kloppende, inspirerende en authentieke manier in te richten. Omdat je je leven meer in overeenstemming wilt en kunt brengen met je innerlijke waarheid, wordt je leven meer vervullend, groeit je gevoel van eigenwaarde en daarmee je zelfvertrouwen. Er komt hierdoor rust en gemak in je leven.
Van hieruit ben je meer in staat ook in situaties met anderen de positieve en constructieve factor te zijn die je eigenlijk wilt zijn. Je relationele vermogen groeit door de opleiding sterk en wordt steeds verfijnder. Zoals je dat met jezelf kunt, zo kun je ook naar anderen toe, privé of in je werk, op een meer constructieve manier je kracht en je liefde leven, wat zeer vervullend is.

Coachopleiding Zijnsoriëntatie en Training Zijnsoriëntatie

Deelnemers aan de Opleiding Zijnsoriëntatie zijn dus sterk gemotiveerd voor persoonlijke groei, voor zelfbevrijding en zelfrealisatie. Zij zien het grote belang daarvan voor zichzelf en voor anderen. Sommigen willen dan ook anderen helpen op dit pad. De Coachopleiding Zijnsoriëntatie biedt de mogelijkheid om als professional – leraar, coach, therapeut, trainer- bezig te zijn met de zijnsgeoriënteerde begeleiding van anderen. Dat doe je vooral op basis van je steeds groeiende, aan en met jezelf verworven vaardigheden en inzichten op het gebied van zelfbegeleiding en zelfleiderschap. De basis daarvoor wordt gelegd in het eerste jaar van de opleiding, in het Basisjaar van de Opleiding Zijnsoriëntatie.
Een basisjaargroep van de Opleiding Zijnsoriëntatie bestaat dus uit mensen die vooral de professionele begeleiding van anderen voor ogen hebben en uit mensen die vooral gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling en (nog) niet die professionele ambitie hebben. Beide groepen delen hun sterke interesse in persoonlijke en spirituele bevrijding. De mate van jouw persoonlijke bevrijding als coach is immers doorslaggevend voor jouw kwaliteit van begeleiding van anderen, zo menen wij en dit gegeven vormt een belangrijk uitgangspunt in de Coachopleiding Zijnsoriëntatie en bepaalt de motivatie van de deelnemers.
Centraal staat dus ook in de Coachopleiding (het driejarig professioneel vervolg op het Basisjaar van de opleiding) het persoonlijk vermogen tot zelfbegeleiding op basis van zelfleiderschap en relationele vermogen. De kwaliteit van je persoonlijke zelfbegeleiding en de vaardigheid daarbij de oefeningen creatief en doordacht bij jezelf in te zetten, bepaalt het vermogen dat bij anderen te doen. De basis voor die vaardigheid wordt gelegd in het Basisjaar van de Opleiding Zijnsoriëntatie. Een vervolg op dit Basisjaar is mogelijk in de vervolgjaren van de Voorgezette Training Zijnsoriëntatie waarbij dus persoonlijke groei en ontwikkeling centraal staan en in de coachopleiding.
Klik hier om naar de website van Centrum Zijnsoriëntatie te gaan.

Locatie en kosten

  Locatie:

   

  Centrum Djoj Rotterdam
  Antony Duyklaan 5-7
  3051 HA Rotterdam
  Nederland

   

  Kosten:

   

  Privé: € 3.200,00

  Zakelijk: € 4.250,00

  Open Avond: Gratis

  Introductie workshop: € 20,00

   

  Voor wie dat noodzakelijk is, is in overleg een gespreide betalingsregeling mogelijk. Dit vraagt een toeslag van 5%.

  Klik hier voor verdere informatie en aanmelden.

 • Prijzen

  Kijk hier voor onze tarieven

  betreft lessen, cursussen, workshops en meer..
  Prijzen
 • Workshops

  SiSu geeft diverse workshops

  Zoals..Groepscoaching, Ouder Kind Yoga, Partner Yoga, bewustzijnstrainingen
  Workshops
 • Cursussen

  Een uniek cursustraject

  SiSu is gespecialiseerd in Mindfulness, bekijk het aandbod
  Cursussen
 • Bewustzijnscursussen

  & trainingen

  SiSu geeft deze mooie en zeer praktische cursus
  De ontdekking van het Ware Zelf
Top